SA Gaming
SA Gaming
Sexy Baccarat
Sexy Baccarat
WM Casino
WM Casnio
eBET
eBet
BG Big Gaming
BIG Gaming
Pretty Gaming
Pretty Gaming
Dream Gaming
Dream Gaming

บทความทั่วไป

การฟังเพลงที่ดี มีประโยชน์

เผยแพร่เมื่อ 14 พฤษภาคม 2021

การฟังเพลงที่ดี มีประโยชน์

การฟังเพลงที่ดี มีประโยชน์

การฟังเพลงที่ดี มีประโยชน์ บางครั้งการฟังเพลงไม่ใช่เพื่อความบันเทิง แต่ยังมีเรื่องของการทำให้คนเราเกิดความสบายใจ และส่งผลต่อเนื่องไปยังเรื่องอื่นๆ อีกด้วย และนี่คือประโยชน์ของการฟังเพลงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ

ดังนั้นแล้ว เราจึงควรหาโอกาสฟังเพลง ในเวลาว่างหรือเวลาสบายๆ หรือเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิด เช่น เวลารับประทานอาหาร เวลาการเดินทาง เวลาพักผ่อน เวลาออกกำลังกาย หรือแม้กระทั่งเวลาทำงานบ้าน เป็นต้น แต่จะฟังเพลงในที่ทำงาน ควรเลือกเวลา สถานที่และโอกาสให้ที่เหมาะสมด้วย จะได้ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น

การฟังเพลงอาจเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า

เราอาจจะมีวิทยุสักเครื่อง หยิบวิทยุเข้าไปฟังเพลงในห้องน้ำ เปิดเพลงเพราะๆ เสียงใสๆ เพื่อเกิดความมีชีวิตชีวาแจ่มใส กระปรี้กระเปร่า ขณะเราออกเดินทางไปทำงานควรฟังเพลงช้าที่มีเสียงร้องที่กังวานแจ่มใส ชั่วโมงทำงาน ก็อาจเลือกฟังแบบมีแค่ดนตรีบรรเลง ซึ่งการฟังเพลงประเภทนี้ จะช่วยทำให้บรรยากาศทำงานสดชื่นขึ้น

ส่วนช่วงออกกำลังกาย ควรเลือกเพลงที่มีจังหวะเร็ว เพราะจะทำให้ร่างกายอยากจะออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น ตื่นตัว และสามารถออกกำลังได้เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายที่ดีควรมีการวอร์มร่างกายก่อน โดยควรเลือกออกกำลังกายเบาๆ เปิดใช้เพลงจังหวะปานกลาง แล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นจังหวะเร็วมากขึ้น ก่อนที่จะกลับมาเป็นจังหวะปานกลางอีกครั้ง การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ คือ จะต้องมีอัตราชีพจรประมาณ 70% ของอัตราชีพจรสูงสุดของคนคนนั้น (220 ลบด้วยอายุ) จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ลดไขมันส่วนเกิน และยังช่วยให้อารมณ์สดชื่นแจ่มใสขึ้นอีกด้วย แทงบอลออนไลน์ ที่นี่ betufa

สำหรับการฟังเพลงให้มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. คุณภาพของเพลงที่ฟัง ตลอดจนเครื่องเล่นเสียงที่ถ่ายทอดเพลงออกมา 2. สถานที่ที่เหมาะสมในการฟังเพลง ซึ่งจะช่วยให้ฟังเพลงได้ไพเราะขึ้น และสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับผู้ฟัง 3. โอกาสควรเป็นช่วงที่ว่าง เป็นเวลาที่ผู้ฟังมีความพร้อมที่จะฟังเพลงและมีอารมณ์มากที่สุด 4. ระยะเวลาการฟังเพลงที่เหมาะสม ถ้าฟังเพลงนานมากเกินไป จะทำให้เกิดความเบื่อ เหนื่อย และเมื่อยล้าได้ เพราะประสาทการรับฟังจะทำงานมากไป

และ 5. ระดับการรับรู้และอารมณ์ของผู้ฟัง ประเภทของเพลงที่ฟังควรเป็นเพลงที่ไพเราะและมีความสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่ดี หลีกเลี่ยงเพลงทำนองเศร้า หดหู่ หรือก่อให้เกิดความตึงเครียด สับสน รำคาญ ตื่นเต้นตกใจ เหนื่อย ดังนั้นเพลงที่มีจังหวะช้าและจังหวะปานกลาง จะได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสามารถฟังได้หลายโอกาส พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มวัยรุ่น” โดยศึกษาจากปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มวัยรุ่น, ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งทำการศึกษางานวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ศึกษากลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ที่มีประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชั่นแบบมิวสิกสตรีมมิ่ง (Music Streaming) ในการฟังเพลงบนสมาร์ทโฟนเท่านั้น จำนวน200 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การทดสอบ T-Test F-Test และ Chi-Square ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่มีประสบการณ์ฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นแบบ Music Streaming ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้มือถือยี่ห้อไอโฟน ระบบดีแทค และใช้แอพพลิเคชั่นฟังเพลง Joox Music ในการฟังเพลงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อความเพลิดเพลินและผ่อนคลาย โดยฟังมากกว่า7 ครั้งใน 1 สัปดาห์ ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาทต่อเดือน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการ เช่น แอพพลิเคชั่นมีโครงสร้างเมนูที่เป็นลำดับขั้นตอน มีฟังก์ชั่นการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน แถบเมนูมีขนาดเหมาะสม ดูสวยงาม ทันสมัย และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยราคาเรื่องการให้ส่วนลดค่าบริการ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดเรื่องการโฆษณาบนโทรทัศน์ ปัจจัยบุคลากรเรื่องการมี Call Center ที่มีความรู้ความชำนาญในการให้บริการ มีผลต่อค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการฟังเพลงผ่านแอพพลิเคชั่นแบบ Music Streaming ของกลุ่มวัยรุ่น 5 ประโยชน์ของการฟังเพลง เสริมสร้างสุขภาพดี

เชื่อว่าหลายคนเมื่อเจอความเครียด

จะหาวิธีเพื่อทำให้ตัวเองผ่อนคลายจากสภาวะนั้น หนึ่งในวิธีที่จะช่วยทำให้รู้สึกดีขึ้นก็คือ การฟังเพลง มีคนมากมายชื่นชอบการฟังเพลง เพราะทำให้สนุกและเพลิดเพลิน แต่รู้หรือไม่คะว่าเพลงนอกจากจะช่วยผ่อนคลายความเครียด ปรับอารมณ์และจิตใจได้แล้ว ยังส่งผลดีต่อสมองได้อีกด้วย วันนี้เรามีสาระสุขภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของการฟังเพลงที่บางคนอาจยังไม่รู้มาฝากค่ะ

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย การฟังเพลงจังหวะสนุกๆ จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ส่งผลให้สุขภาพหัวใจแข็งแรง และสามารถสร้างแรงกระตุ้นระหว่างการออกกำลังกายได้
  • ผ่อนคลายความเครียด ทำให้อารมณ์ดี เพราะเพลงมีผลอย่างลึกซึ้งต่อร่างกายและเพิ่มพลังบวก ช่วยลดความกดดันและความวิตกกังวล ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ส่งผลให้สภาพจิตใจดีขึ้น
  • หลับสบาย พัฒนาคุณภาพการนอน อาการนอนไม่หลับเกิดจากการทำงานของสมอง เมื่อเรายิ่งเครียดจะทำให้คลื่นสมองของเรามีความถี่สูงขึ้น ส่งผลให้สมองไม่หยุดคิดหรือนอนไม่หลับนั่นเอง เสียงเพลงจะช่วยเปลี่ยนแปลงคลื่นสมองได้ การฟังดนตรีบรรเลงเบา ๆ ช้า ๆ ไม่มีเสียงร้อง อย่างเพลงคลาสสิค จะส่งผลให้การเต้นของหัวใจลดลง ทำให้การหลับดีขึ้น
  • มีสมาธิในการทำงาน เมื่อได้ฟังเพลง จะทำให้จิตใจผ่อนคลาย สามารถช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
  • ช่วยพัฒนาสมอง การฟังเพลงจะทำให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพราะเสียงเพลงจะทำให้ผู้ฟังปลดปล่อยจินตนาการ และความคิดออกมา แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสมองซีกขวา และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้สมองซีกซ้ายอีกด้วย

ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการฟังเพลงจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และความจำ ว่าแล้วก็หยิบเพลงขึ้นมาฟังเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีกันดีกว่าค่ะ

เวลาที่เราได้ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับการฟังเพลงโดยเฉพาะเพลงที่ชื่นชอบ เคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าว่ามีความเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับตัวเราบ้าง เพราะนอกจากความเพลิดเพลินใจที่จะได้รับแล้ว ก็ยังมีผลทางวิทยาศาสตร์ที่พบประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการฟังเพลงชนิดที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว!

1. เพลงช่วยให้คุณผ่อนคลาย

ในหนังสือ 59 วินาทีเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองภายในหนึ่งนาที ระบุว่าการฟังเพลงคลาสสิกช่วยให้ผ่อนคลาย เพราะความดันโลหิตของคุณจะลดลงเมื่อฟังเพลงคลาสสิก ดังนั้น ข้ามเพลงร็อกหรือเพลงแจ๊ซไปฟังเพลงคลาสสิกในเวลาที่รู้สึกเครียดมาก ๆ แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น

2. เพลงที่มีความเกรี้ยวกราด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทางบวกให้กับตัวคุณ

มีผลการพิสูจน์มาแล้วว่า เมื่อให้ผู้เข้าร่วมทดลองฟังเพลงที่มีทำนองเนื้อร้องที่เกรี้ยวกราด พวกเขาจะสามารถทำสกอร์ได้ดีกว่าปกติ

3. เพลงช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด

เมื่อยาแก้ปวดออกฤทธิ์ไม่เร็วดั่งใจ ลองเปิดเพลงโปรดของคุณดูสิ แล้วจะรู้ว่าการฟังเพลงนั้นช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้เป็นอย่างดี

4. เพลงช่วยให้คุณออกกำลังกายได้ดีขึ้น

สิ่งสำคัญในการเข้ายิมไม่ใช่รองเท้าหรือชุดกีฬา แต่คือการได้ฟังเพลงในระหว่างที่ออกกำลังกายไปด้วย เพราะการได้ฟังเพลงจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายได้มากขึ้น

5. เพลงช่วยให้คุณเจอกับความรัก

ข้อนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะรีบจดเอาไว้ การฟังเพลงนอกจากจะสร้างความน่าสนใจในตัวคุณได้แล้ว รู้หรือไม่ว่า ผู้หญิงจะยินยอมให้เบอร์โทรศัพท์กับคุณได้ง่ายขึ้น หากเธอได้ฟังเพลงรักในเวลานั้น

6. ฟังเพลงแล้วช่วยให้คุณมีชีวิตรอด

สิ่งสำคัญในการช่วยชีวิตคนด้วยการปั๊มหัวใจหรือ CPR นั้น จังหวะคือสิ่งสำคัญ และจังหวะจากเพลง Staying Alive ของ the Bee Gees เป็นจังหวะที่เฉพาะตัวสามารถนำมาประกอบกับการ CPR ได้เป็นอย่างดี

7. เพลงช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้น

ข้อนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้าง แต่มีเสียงสนับสนุนว่าการฟังเพลงระหว่างการทำงานอาจลดคุณภาพงานลงบ้าง แต่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

8. การฟังเพลงช่วยให้คุณฉลาดขึ้น

มีงานวิจัยจำนวนมากที่พิสูจน์แล้วว่าการฟังเพลงนั้นช่วยเพิ่มไอคิวให้กับคนฟังได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเพลงคลาสสิกนั้น จะช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

9. เพลงช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพส่วนตัวได้ดีขึ้น

ถ้าคุณต้องการให้ใครมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น ลองให้เขาฟังเพลงดู เคยมีการศึกษาพฤติกรรมของเด็กวัย 8 – 11 ปี ที่พฤติกรรมมีแนวโน้มก้าวร้าว ด้วยการให้พวกเขามาเรียนผลปรากฏว่าเด็กกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอ่อนโยนขึ้น และ เหนืออื่นใดมีพัฒนาการทางอารมณ์มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม Google Earthดูภาพถ่าย Solo Leveling รีวิวก่อนซื้อ วิธีแปลภาษาอังกฤษให้เก่ง วิธีพยากรณ์อากาศ Jokergame Joker Gamimg pg slot สล็อต

อัพเดทล่าสุด : 20 สิงหาคม 2021